Program poslovanja

PROGRAM POSLOVANjA

Vizija
Sve aktivnosti „Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj“ d.o.o. će biti usmerene prema poljoprivrednim gazdinstvima i pružanju usluga u cilju njihovog proizvodnog osposobljavanja i prilagođavanja savremenim uslovima tržišta, a kroz primenu savremenih tehnologija.

Ciljevi
• Razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
• Racionalno korišćenje privrednih resursa
• Zaštita postojećih prirodnih resursa
• Podsticanje udruživanja poljoprivrednika
• Edukacija poljoprivrednih proizvođača
• Poboljšanje bezbednosti poljoprivrednih proizvoda
• Podrška istraživačkim poduhvatima iz oblasti poljoprivrede

PD „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ d.o.o. Kragujevac će ove ciljeve ostvarivati:
– Formiranjem mreže eksternih stručnih saradnika – Pored sopstvenih kapaciteta, „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ d.o.o. će uspostaviti mrežu eksternih saradnika koji će pružati podršku u radu sektora. Eksternu mrežu činiće eksperti i institucije iz javnog, poslovnog i civilnog sektora. Povezujući poljoprivrednike sa svim potrebnim stručnim, naučnim i upravnim službama i telima, Centar će omogućiti kvalitetnu saradnju i zajedničko delovanje svih zainteresovanih strana.
– Poslovno-tehničkom saradnjom sa partnerskim organizacijama – Na poboljšanju uslova života i rada u seoskoj sredini „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ d.o.o radiće i putem uspostavljanja partnerskih odnosa sa ustanovama koje su svojom delatnošću povezane sa ruralnim sredinama.
– Realizacijom projekata: formiranje LAG Šumadija, razvoj savremenog govedarstva i ovčarstva (donacija grla iz fonda robnih rezervi grada Kragujevca), „Zlatne ruke Šumadije“-razvoj internet prodaje, mentorstvo – pružanje stručne i savetodavne pomoći učenicima sa teritorije grada Kragujevca koji pohađaju srednje poljoprivredne škole, uspostavljanje sistema direktne prodaje poljoprivrednih proizvoda – prodaja na pragu, podrška preradi poljoprivrednih proizvoda na porodičnim gazdinstvima, unapređenje proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na teritoriji Šumadijskog okruga, podrška širenju autohtonih sorti šljive požegače (madžarke) i crvene ranke u centralnoj Srbiji, povezivanje poljoprivrednih proizvođača sa kompanijama zainteresovanim za otkup poljoprivrednih proizvoda, nastavak redovnih poseta seoskim Mesnim zajednicama na teritoriji grada Kragujevca i direktnih kontakata sa poljoprivrednim proizvođačima.
– Informisanjem poljoprivrednih proizvođača – Savremenom poljoprivredniku potrebna je brza, pouzdana i veoma razumljiva informacija, koja će mu pomoći da bolje sagleda poslovno okruženje u kome proizvodi, da na vreme sazna o donošenju novih propisa i početku njihove primene, kao i da u što kraćem roku donese dobru poslovnu odluku. Informisanje poljoprivrednika će se odvijati konstantno i imaće za cilj obezbeđenje pravovremenog prenosa informacija sa centralnog na lokalni nivo i informisanje poljoprivrednika i udruženja o programima i merama Ministarstva poljoprivrede i EU. Prenos informacija će se obavljati putem medija, telefonskim putem, SMS porukama, preko oglasnih tabli u seoskim Mesnim zajednicama. Putem veb-sajta davaće se obaveštenja o raspisanim pozivima za projekte i konkurse, edukacijama, skupovima, sajmovima, savetima, korisnim informacijama i sl. Slične informacije će se prosleđivati i putem socijalnih mreža. U cilju povećanja efikasnosti rada, edukacija i informisanja zaposleni u Centru će ažurirati postojeću i raditi na izraditi nove jedinstvene baze podataka RPG-a, udruženja poljoprivrednika, zadruga, poslovnih subjekata iz agrobiznisa, NVO i institucija za podršku agrobiznisu. Nastaviće se pružanje usluga poljoprivrednim proizvođačima prilikom upisa u registar poljoprivrednih proizvođača, obnovi registracije, apliciranje za aktuelne podsticajne mere MPŠV i Grada Kragujevca .
– Edukacijom poljoprivrednih proizvođača – Na osnovu rezultata upitnika i anketiranja sprovedenih po svim seoskim mesnim zajednicama biće definisane teme za stručne tribine i radionice. Programom su predviđene edukacije proizvođača u oblasti voćarske proizvodnje, stočarstva, ratarske proizvodnje, Zaštita bilja i pravilno odlaganje ambalaže pesticida i dr.
– Podrškom udruženjima i zadrugama – Pružaće se tehnička podrška za rad svih udruženja (poljoprivrednika, žena, mladih), obezbeđenje izložbenog prostora, prostora za sastanke i skupove, organizovanje edukativnih skupova i radionica za udruženja poljoprivrednih proizvođača i udruženja žena u seoskim sredinama. Radiće se na podsticanju udruživanja kroz zemljoradničke zadruge i udruženja, raditi na umrežavanju i povezivanju postojećih udruženja. Pružaće se podrška u izradi vizuelnog identiteta i brendiranju poljoprivrednih proizvoda sa geografskog područja.

2019 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Kragujevac